Tulostoma brumale

Tulostoma brumale1 Тулостома зимова
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Тулостома (Tulostoma)
Повна назва: Tulostoma brumale Bertero

Неїстівний

      Опис   

Плодові тіла спочатку округлі або широкоовальні, біля основи з тяжками міцелію, при дозріванні у формі головки з ніжкою, висотою 2 – 8 см.

Екзоперидій (зовнішня оболонка) товстий, при дозріванні руйнується не повністю, частина його біля основи головки залишається.

Ендоперидій (внутрішня оболонка) тонкий, гладенький, білий, охряно-білий, іноді коричневий, в центрі вершини темно-іржавий, з трубочковидним отвором для вивільнення спорової маси.

Головка діаметром 0,5 – 1,5 см, округла, внизу увігнута.

Ніжка висотою 1,5 – 7 см, діаметром 1,5 – 3 см, циліндрична, спочатку м’ясиста, пізніше дерев’яниста, волокниста, світло-коричнево-охряна, коричнева, внизу світліша, світло-іржава, покрита дрібними, темними, коричнево-охряними лусочками або гола.

Глеба (спороносний шар) охряно-іржава, при дозріванні порошиста.

Споровий порошок охряний. Спори 3,6-5,6 * 3,6-5,7 мкм, округлої або широкоовальної форми, з грубо-бородавчастою поверхнею, жовтуваті.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте восені та ранньої весни, в лісах, в степах, на ґрунті, рідко.

Рідкісний вид. Зустрічається по всій території України.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 490
Tulostoma brumale Tulostoma brumale2 Tulostoma brumale3