Trechispora nivea

Trechispora nivea Тречіспора білосніжно-біла
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Тречіспоральні (Trechisporales)
Сім’я: Гіднодонцієві (Hydnodontaceae)
Рід: Тречіспора (Trechispora)
Повна назва: Trechispora nivea (Pers.) K.H. Larss., 1995

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

 • Odontia nivea Pers., 1794
 • Hydnum niveum (Pers.) Pers., 1801
 • Xylodon niveum (Pers.) Chevall., 1826
 • Xylodon niveus (Pers.) Chevall., 1826
 • Acia nivea (Pers.) P. Karst., 1879
 • Grandinia nivea (Pers.) S. Lundell, 1953
 • Cristella nivea (Pers.) M.P. Christ., 1960
 • Hydnum hypoleucum Berk. & Broome, 1875
 • Hydnum cohaerens Berk. & M.A. Curtis ex Cooke, 1891
 • Radulum calceum Pat., 1899
 • Odontia serrata Rick, 1932
 • Odontia microspora Rick, 1933

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, павутинисті або перетинчасті, губчасті, пухкі, прирослі до субстрату, білі, кремові, брудно-охряні, з білим або кремовим, волокнистим або борошнистим краєм, від якого відходять тонкі білі розгалужені шнури. Підстилка пухка.

Гіменофор дрібно-бородавчастий, шипуватий.

Споровий порошок білий. Спори 3-4,5 * 3-4 мкм, широкоеліпсовидної абро майже округлої форми, звужені або загострені до основи, з тонкошипуватою поверхнею, іноді з каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах дерев листяних та хвойних порід, на обробленій деревині.

Розповсюджений на Правобережному та Лівобережному Поліссі, в Правобережному та Лівобережному Лісостепу, в Карпатах та на Прикарпатті.


    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 78