Trechispora microspora

Trechispora microspora Тречіспора дрібноспорова
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Тречіспоральні (Trechisporales)
Сім’я: Гіднодонцієві (Hydnodontaceae)
Рід: Тречіспора (Trechispora)
Повна назва: Trechispora microspora (P. Karst.) Liberta, 1966

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

  • Grandinia microspora P. Karst., 1889
  • Phlebiella microspora (P. Karst.) Bondartsev & Singer, 1953
  • Cristella microspora (P. Karst.) Parmasto, 1965
  • Athelia microspora (P. Karst.) Gilb., 1974

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, павутинисті або борошнисті, білі, кремові або жовтуваті, з борошнистим краєм.

Гіменофор дрібнозернистий або гладенький, пухкий.

Споровий порошок білий. Спори 3-4 * 3 мкм, яйцевидної або майже округлої форми, загострені до основи, з густо-шипуватою поверхнею, з каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на деревині листяних та хвойних порід.

Зустрічається в Карпатах.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 78