Odontia fibrosa

Tomentellina fibrosa Одонція волокниста
(Томентелліна волокниста) 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Телефоральні (Thelephorales)
Сім’я: Телефорові (Thelephoraceae)
Рід: Одонція (Odontia)
Повна назва: Odontia fibrosa (Berkeley & M.A. Curtis) Kõljalg, 2014

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Zygodesmus fibrosus Berk. & M.A. Curtis, 1875
  • Kneiffiella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) M.J. Larsen, 1968
  • Tomentella fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) Kõljalg, 1996
  • Tomentellina fibrosa (Berk. & M.A. Curtis) M.J. Larsen, 1974
  • Kneiffiella bombycina P. Karst., 1895
  • Tomentellina ferruginosa Höhn. & Litsch., 1906
  • Hypochnus canadensis Burt, 1916

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, щільні, шкірясті, повстисті, іржаво-коричневі, з світлим волокнистим краєм.

Спори діаметром 6-9 мкм, округлої або кутастої форми, з шипуватою поверхнею, жовто-коричневі.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах та на пеньках дерев листяних порід, переважно на липі.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 29 – 30

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Одонція волокниста (Odontia fibrosa) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/tomentellina-fibrosa