Tomentella punicea

Tomentella punicea Томентелла гранатова
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Телефоральні (Thelephorales)
Сім’я: Телефорові (Thelephoraceae)
Рід: Томентелла (Tomentella)
Повна назва: Tomentella punicea (Alb. & Schwein.) J. Schröt., 1888

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora punicea Alb. & Schwein., 1805
  • Corticium puniceum (Alb. & Schwein.) Fr., 1874
  • Hypochnus puniceus (Alb. & Schwein.) Sacc., 1888
  • Hydnum epiphyllum Schwein., 1832
  • Zygodesmus granulosus Peck, 1881
  • Zygodesmus chlorochaetes Ellis, 1881
  • Hypochnus elaeodes Bres., 1897
  • Tomentella liasicola Bourdot & Galzin, 1924

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, повстисті, жовто-іржаві.

Спори 7-9 * 7-8 мкм, округлої або кутастої форми, з шипуватою поверхнею, жовті.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на на нижніх сторонах гниючих повалених стовбурах та на пеньках дерев листяних та хвойних порід, іноді на каменях.

Зустрічається на Правобережному Поліссі та в Карпатах.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 21