Tomentella fusca

Tomentella fusca Томентелла іржаво-бура
 (Томентелла іржаво-коричнева, Томентелла бура)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Телефоральні (Thelephorales)
Сім’я: Телефорові (Thelephoraceae)
Рід: Томентелла (Tomentella)
Повна назва: Tomentella fusca (Pers.) J. Schröt., 1888

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Corticium fuscum Pers., 1796
 • Thelephora vinosa Pers., 1801
 • Hypochnus fuscus (Pers.) Fr., 1818
 • Thelephora fusca (Pers.) Fr., 1821
 • Sporotrichum fuscum (Pers.) Pers., 1822
 • Corticium fuscum var. vinosum (Pers.) Quél., 1887
 • Coniophora fusca (Pers.) Massee, 1889
 • Corticium ferrugineum Pers., 1800
 • Grandinia coriaria Peck, 1873
 • Grandinia rudis Peck, 1878
 • Tomentella suberis Pat., 1894
 • Hypochnus fulvocinctus Bres., 1897
 • Tomentella ferruginea (Pers.) Pat., 1887

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, повстисті, прирослі до субстрату, спочатку сіро-коричневі з фіолетовим відтінком, пізніше каштаново-коричневі, іржаво-коричневі, темно-коричневі, з волокнистим, жовтуватим або білуватим краєм.

Спори 6-11 * 5-8 мкм, округлої або кутастої форми, з шипуватою поверхнею, світло-коричневі з фіолетовим відтінком.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах, на пеньках, на опалих гілках дерев листяних та хвойних порід, переважно на березах, дубах, буках, ялинах.

Зустрічається на Правобережному та Лівобережному Поліссі, в Західному Лісостепу, в Карпатах, в Розтоцько-Опільських Лісах.


    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 21