Tomentella cinerascens

Tomentellacinerascens Томентелла попелясто-сіра
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Телефоральні (Thelephorales)
Сім’я: Телефорові (Thelephoraceae)
Рід: Томентелла (Tomentella)
Повна назва: Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. & Litsch., 1906

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Hypochnus cinerascens P. Karst., 1888
  • Tomentellina cinerascens (P. Karst.) Rick, 1959
  • Hypochnus capnoides Bres., 1896
  • Tomentella asterigma Maire, 1906
  • Tomentella subcervina Litsch., 1933

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, повстисті, спочатку брудно-білуваті, пізніше сірі, світло-коричневі.

Спори діаметром 5-7 мкм, округлої форми, з шипуватою поверхнею, часто з каплею, сірувато-коричневі.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на гниючій деревині дубів, вільх, беріз.

Зустрічається на Правобережному Поліссі.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 20 – 21