Stereum ostrea

Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Стереум смугастий
 (Стереум устриця, Стереум бархатисто-коричневий)
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: Стереумові (Stereaceae)
Рід: Стереум (Stereum)
Повна назва: Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Thelephora ostrea Blume & T. Nees, 1826
 • Thelephora fasciata Schwein., 1822
 • Thelephora lobata Kunze ex Fr., 1830
 • Thelephora boryana Fr., 1830
 • Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838
 • Stereum perlatum Berk., 1842
 • Thelephora leichhardtiana Lév., 1846
 • Stereum concolor Berk., 1860
 • Stereum sprucei Berk., 1869
 • Stereum leichkardtianum (Lév.) Sacc., 1888
 • Stereum pictum Berk. ex Massee, 1889
 • Stereum australe Lloyd, 1913
 • Stereum zebra R. Heim & Malençon, 1928
 • Stereum transvaalium Byl, 1929

    Опис   

Плодові тіла мають вигляд зігнутих шапок, дуже рідко розпростерті. Верхня поверхня шапок концентрично-зональна, концентрично-борозниста, світло-жовта, сіра, каштанова, спочатку опушена, пізніше блискуча, бархатиста, при висиханні бліда, сірувата, біля основи часто зеленувата від простих водоростей, забарвлення варіюється в залежності від погодним умов. Край тонкий, рівний або хвилястий, жовтий.

Гіменофор гладенький, хвилястий, охряно-коричневий, розташований на нижній поверхні шапок.

Споровий порошок білуватий. Спори 4-7 * 2-3 мкм, видовжено-еліпсовидної форми, загострені біля основи, з гладкою поверхнею, безбарвні.

Тканина тонка, суха, жорстка, шкіряста, жовто-охряна, без вираженого запаху.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на пеньках та повалених стовбурах дерев листяних порід.

Розповсюджений в Правобережному Лісостепу.    Галерея

Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913)
Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913)
Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913) Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr., 1838 (Syn.: Stereum fasciatum (Schwein.) Fr., 1838; Stereum australe Lloyd, 1913)

Автор фото: В. Шульга


    Схожі види

Стереум ніжноповстистий (Stereum subtomentosum) відрізняється білим, не жовтим краєм.


    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 37