Steccherinum subcrinale

Steccherinum subcrinale Стекхеринум підкреслений
 (Стекхеринум Кавіни)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фанерохетові (Phanerochaetaceae)
Рід: Стекхеринум (Steccherinum)
Повна назва: Steccherinum subcrinale (Peck) Ryvarden, 1978

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

  • Hydnum subcrinale Peck, 1913
  • Odontia subcrinalis (Peck) Gilb., 1963
  • Irpex subcrinalis (Peck) Saaren. & Kotir., 2002
  • Mycoleptodon kavinae Pilát, 1936

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, плівчасті, м’які, світло-кремові, кремово-охряні, брудно-охряні, сіро-жовті. Край волокнисто-бахромчастий, світліший ніж плодове тіло, при підсиханні розтріскується та розпадається на частини.

Гіменофор шипасто-голчастий. Шипи дуже дрібні, густі, блідо-охряні, при висиханні сіро-жовті.

Споровий порошок білий. Спори 2-3 * 1,5-2 мкм, широкоовальної форми, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на трухлявій деревині осики та бука.

Зустрічається по всьому Поліссі, в Розтоцько-Опільських Лісах, в Карпатах.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 94

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Стекхеринум підкреслений (Steccherinum subcrinale) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/steccherinum-subcrinale