Scopuloides hydnoides

Scopuloides hydnoides Скопулодес їжаковидний
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Мерулієві (Meruliaceae)
Рід: Скопулодес (Scopuloides)
Повна назва: Scopuloides hydnoides (Cooke & Massee) Hjortstam & Ryvarden, 1979

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Peniophora hydnoides Cooke & Massee, 1888
  • Odontia hydnoides (Cooke & Massee) Höhn., 1909
  • Phlebia hydnoides (Cooke & Massee) M.P. Christ., 1960

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, плівчасті, покриті восковидним або борошнистим нальотом, щільно прирослі до субстрату, білі, кремові, охряні, охряно-умброві.

Гіменофор шипуватий. Шипи циліндричні або шиловидні, короткі, рівномірно розташовані.

Споровий порошок білий. Спори 4-5 * 1,5-2 мкм, циліндричної або майже циліндричної форми, приплюснуті з одного боку, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на корі та на деревині листяних та хвойних порід.

Зустрічається в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 84

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Скопулодес їжаковидний (Scopuloides hydnoides) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/scopuloides-hydnoides