Scleroderma geaster

Scleroderma geaster1 Псевдодощовик зірчастий
 (Склеродерма зірчаста)
Відділ: Базидіомікотові  (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети  (Agaricomycetes)
Порядок: Болетальні (Boletales)
Сім’я: Склеродермові  (Sclerodermataceae)
Рід: Склеродерма  (Scleroderma)
Повна назва: Scleroderma geaster Fr., 1829

Слабо отруйний

    Синоніми і застарілі назви

  • Lycoperdon polyrhizon Batsch, 1783
  • Sclerangium polyrhizon (JF Gmel.) Lév., 1848
  • Stella americana Massee, 1889

     Опис

Плодові тіла діаметром  4 – 10 (15) см, спочатку підземні, пізніше напівпідземні, виступаючі на поверхню, напівсферичні, кулясті,іноді приплюснуті,  іноді звужені внизу, з тяжками міцелію біля основи.

Екзоперидій (зовнішня оболонка) товстий, щільний, товщиною 5 мм, з гладкою або лускатою, спочатку білуватою, пізніше рудувато-жовтою, бурою поверхнею, дозріваючи розриваються на кілька лопатей, які вигинаються зіркоподібно назовні.

Ендоперидій (внутрішня оболонка) одношаровий, буруватий, з віком  утворює великий отвір, вивільняючи дозрілу спорову масу.

Глеба (спороносний шар) рудувата або темно-бура, в зрілості порошиста.

Споровий порошок коричневий, з пурпуровим відтінком. Спори 9-13 мкм, кулястої форми, з шипуватою поверхнею.

Слабо отруйний гриб. При споживанні в великих кількостях  призводить до шлунково-кишкових розладів.


    Середовище і розповсюдження

Росте в вересні, в акацієвих насадженнях, на піщаних ґрунтах, поодинці та нечисленними групами, рідко.

Рідкісний вид. Занесений до Червоної Книги України зі статусом “недостатньо відомий”. В Україні зустрічається лише в Херсонській області.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 451
Scleroderma geaster Scleroderma geaster2