Resinicium bicolor

Resinicium bicolor Резініцій двоколірний
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Рікінеллові (Rickenellaceae)
Рід: Резініцій (Resinicium)
Повна назва: Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.) Parmasto, 1968

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Hydnum bicolor Alb. & Schwein., 1805
  • Acia bicolor (Alb. & Schwein.) P. Karst., 1879
  • Odontia bicolor (Alb. & Schwein.) Quél., 1886
  • Mycoacia bicolor (Alb. & Schwein.) Spirin & Zmitr., 2004
  • Hydnum subtile Fr., 1821
  • Sepedonium spinosum Sacc., 1882

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, щільно прирослі до субстрату, спочатку повстисті, пізніше тонкоплівчасті, восковидні, при висиханні крихкі, кремові, сіро-жовті, горіхово-жовті, шкіряно-жовті. Край нерівний, борошнистий.

Гіменофор дрібно-бородавчастий або коротко-шипастий.

Споровий порошок білий. Спори 4,5-7 * 2,5-3,5 мкм, еліпсовидної форми, біля основи звужені, з одного боку приплюснуті, з гладенькою поверхнею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених ат сухостійних стовбурах дерев хвойних та листяних порід, на обробленій деревині.

Зустрічається в Західному, Правобережному та Лівобережному Лісостепу, в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 87

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Резініцій двоколірний (Resinicium bicolor) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/resinicium-bicolor