Pycnoporellus alboluteus

Pycnoporellus alboluteus Пікнопореллус біло-жовтий
 (Трутовик біло-жовтий)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фомітопсисові (Fomitopsidaceae)
Рід: Пікнопореллус (Pycnoporellus)
Повна назва: Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar, 1963

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Aurantiporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Murrill, 1905
  • Aurantiporus alboluteus (Ellis & Everh.) Murrill, 1905
  • Fomes alboluteus Ellis & Everh., 1895
  • Hapalopilus alboluteus (Ellis & Everh.) Bondartsev & Singer, 1941
  • Phaeolus alboluteus (Ellis & Everh.) Pilát, 1937
  • Polyporus alboluteus (Ellis & Everh.) Ellis & Everh., 1898
  • Scindalma alboluteum (Ellis & Everh.) Kuntze, 1898

    Опис   

Плодові тіла розміром 0,5 – 4 * 3 – 15 см, товщиною 1 – 5 см, розпростерті, іноді з шапковидно відігнутим краєм, іноді у вигляді смуг довжиною 5 – 100 см, шириною 5 – 50 см, губчасті, соковиті, легко відокремлюються від субстрату. Верхня поверхня шапковидно відігнутих частин плодових тіл спочатку бурувато-оранжева, пізніше темніє, іноді вицвітає.

Гіменофор трубчастий. Трубочки довжиною 1 – 3 мм, оранжеві або жовтувато-оранжеві, з товстими перегородками, при висиханні крихкі. Пори великі, діаметром 1 – 3 мм, кутасті або неправильної форми, з віком розірвані.

Споровий порошок білуватий. Спори 7-12 * 3-4 мкм, циліндричної або еліпсовидно-циліндричної форми, з гладенькою поверхнею, безбарвні.

Тканина розпростертих плодових тіл дуже тонка, товщиною до 0,5 мм. Тканина відігнутих шапок товщиною 0,5 – 3 см, спочатку соковита, пізніше губчаста, м’яка, оранжева, жовтувато-оранжева. Реакція з КОН забарвлює тканину в криваво-червоний колір.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на нижньому боці повалених стовбурів дерев хвойних порід, переважно сосни та ялини.

Рідкісний вид. Зустрічається в Карпатах.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 143

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Пікнопореллус біло-жовтий (Pycnoporellus alboluteus) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/pycnoporellus-alboluteus