Pholiota flammans

Pholiota flammans1 Фоліота вогняна
 (Лускатка вогняна)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Строфарієві (Strophariaceae)
Рід: Фоліота (Pholiota)
Повна назва: Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm., 1871

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Paxillus filamentosus (Scop.) Fr., 1838
  • Dryophila flammans (Batsch) Quél., 1886
  • Hypodendrum flammans (Batsch) Murrill, 1912
  • Pholiota kauffmaniana A.H. Sm., 1944

    Опис   

Шапка діаметром 3 – 6 (10) см, м’ясиста, спочатку напівсферична, пізніше випукла, випукло-розпростерта, іноді з бугорком посередині. Поверхня шапки яскраво-жовта, золотисто-жовта, оранжево-жовта, в центрі переважно гола, до краю покрита стовбурчастими, гострими, жовтими, м’якими, нестійкими, концентрично розташованими лусочками.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, вузькі, прирослі, спочатку того ж кольору, що й поверхня шапки, пізніше іржаво-жовті, жовто-бурі.

Споровий порошок охряно-коричневий. Спори 3-4 * 2-2,5 мкм, циліндрично-овальної форми, з гладкою поверхнею.

Ніжка висотою 5 – 8 см, діаметром 0,5 – 1,5 см, циліндрична, злегка звужена біля основи, рівна або зігнута, спочатку суцільна, пізніше порожниста, з кільцем, вище кільця гладка, нижче кільця  того ж кольору, що й поверхня шапки, покрита стовбурчастими, м’якими, нестійкими лусочками, біля основи іржаво-жовта. Кільце жовте, лускате.

М’якоть тонка, м’яка, в ніжці жорстка, спочатку яскраво-жовта, пізніше коричнювата, з неприємним редьковим запахом.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте з червня до жовтня, в хвойних лісах, на пеньках та біля них, на повалених мертвих стовбурах, групами, часто.

Зустрічається в Лівобережному Лісостепу, в Лівобережному Злаково-Лучному Степу, в Карпатах.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 320
Pholiota flammans Pholiota flammans2 Pholiota flammans3