Phlebiopsis gigantea

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Флебіопсис гігантський
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фанерохетові (Phanerochaetaceae)
Рід: Флебіопсис (Phlebia)
Повна назва: Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Thelephora lactea Schrad., 1794
 • Thelephora gigantea Fr., 1815
 • Corticium giganteum (Fr.) Fr., 1838
 • Peniophora gigantea (Fr.) Massee, 1889
 • Terana gigantea (Fr.) Kuntze, 1891
 • Kneiffia gigantea (Fr.) Bres., 1903
 • Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957
 • Phanerochaete gigantea (Fr.) S.S. Rattan, Abdullah & Ismail, 1977
 • Scopuloides gigantea (Fr.) Spirin & Zmitr., 2004
 • Thelephora pergamenea Pers., 1822
 • Thelephora fimbriata Sommerf., 1826
 • Peniophora globifera Ellis & Everh., 1897
 • Kneiffia lurideolivacea Rick, 1934

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, діаметром до 1 м, товщиною до 1 мм, нерівні, з напливами, легко відокремлюються від субстрату, воскуваті, при висиханні матові, хрящуваті, папероподібні. Краї білі, нерівні, радіально-волокнисті, іноді з міцеліальними шнурами, при висиханні іноді відгинаються.

Гіменофор гладенький, молочно-білий, брудно-білий, сіруватий, рожевувато-сірий, при висиханні жовтий.

Споровий порошок білий. Спори 4-7 * 2,3-3,5 мкм, еліпсовидної форми, з гладенькою поверхнею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на пеньках та на повалених стовбурах дерев хвойних порід, переважно сосни, ялини, ялиці, іноді на обробленій деревині.

Розповсюджений на Правобережному та Лівобережному Поліссі, в Правобережному Лісостепу, в Карпатах.    Галерея

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957)
Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957)
Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957) Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich, 1978 (Syn.: Phlebia gigantea (Fr.) Donk, 1957)

Автор фото: В. Шульга


    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 34.
 • Władysław Wojewoda: Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2003.