Phlebia subochracea

Phlebia subochracea Флебія охриста
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Мерулієві (Meruliaceae)
Рід: Флебія (Phlebia)
Повна назва: Phlebia subochracea (Alb. & Schwein.) J. Erikss. & Ryvarden, 1976

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Acia membranacea subsp. subochracea (Alb. & Schwein.) Bourdot & Galzin, 1914
  • Acia subochracea (Alb. & Schwein.) Bourdot & Galzin, 1928
  • Grandinia subochracea (Alb. & Schwein.) Bres., 1894
  • Lilaceophlebia subochracea (Alb. & Schwein.) Spirin & Zmitr., 2004
  • Mycoacia subochracea (Alb. & Schwein.) Parmasto, 1967
  • Peniophora danica M.P. Christ., 1956
  • Phlebia danica (M.P. Christ.) M.P. Christ., 1960
  • Sarcodontia subochracea (Alb. & Schwein.) Nikol., 1961
  • Thelephora granulosa var. subochracea Alb. & Schwein., 1805

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, воскувато-м’ясисті, при висиханні крихкі, спочатку одиночні, пізніше часто зливаються. Край волокнистий, спочатку білий, пізніше кремовий, охряний, світло-коричневий, жовто-бурий.

Гіменофор шипуватий. Шипи довжиною до 3 мм, нерівномірно розташовані, скупчені в групи, ламкі, при висиханні желатинозні, жовто-бурі, коричнюваті.

Спори 6-8 * 3,5-4 мкм, еліпсовидної форми, приплюснуті з одного боку, біля основи звужені, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на корі повалених стовбурів дерев листяних порід, переважно на буках та березах.

Зустрічається в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 81

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Флебія охриста (Phlebia subochracea) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/phlebia-subochracea-2