Phlebia serialis

Phlebia serialis Флебія серіальна
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Мерулієві (Meruliaceae)
Рід: Флебія (Phlebia)
Повна назва: Phlebia serialis (Fr.) Donk, 1957

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora serialis Fr., 1821
  • Corticium seriale (Fr.) Fr., 1838
  • Grandinia serialis (Fr.) P. Karst., 1889
  • Terana serialis (Fr.) Kuntze, 1891
  • Kneiffia serialis (Fr.) Bres., 1903
  • Lilaceophlebia serialis (Fr.) Spirin & Zmitr., 2004
  • Xerocarpus flavoferrugineus P. Karst., 1895
  • Peniophora serialis (Fr.) Höhn. & Litsch., 1907

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, щільно прирослі до субстрату, м’які, воскуваті, покриті нальотом, з білуватим або жовтуватим, при висиханні часто розтрісканим краєм.

Гіменофор гладкий або злегка бородавчастий, димчасто-сірий, блідо-жовто-оливковий, при висиханні буруватий.

Спори 5-7 * 2-2,5 мкм, циліндричної форми, злегка зігнуті.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на деревині та на корі дерев хвойних порід.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 33

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Флебія серіальна (Phlebia serialis) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/phlebia-serialis