Cabalodontia queletii

Phlebia queletii Кабалодонція Келе
 (Флебія Келе)
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Мерулієві (Meruliaceae)
Рід: Кабалодонція (Cabalodontia)
Повна назва: Cabalodontia queletii (Bourdot & Galzin) M. Piatek, 2004

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Odontia queletii Bourdot & Galzin, 1914
  • Metulodontia queletii (Bourdot & Galzin) Parmasto, 1968
  • Steccherinum queletii (Bourdot & Galzin) Hallenb. & Hjortstam, 1988
  • Phlebia queletii (Bourdot & Galzin) M.P. Christ., 1960

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, восковидні або кірковидні, з віком розтріскуються, білі, кремові, сіро-жовті, іноді з м’ясо-червонуватим відтінком. Край невиразний, волокнистий, білий.

Гіменофор шипастий або зубчастий. Шипи конусовидні або зубчасті.

Споровий порошок білий. Спори 4,5-5,5 * 3-3,5 мкм, видовжено-овальної форми, звужені до основи, з гладенькою поверхнею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на гілках повалених стовбурів дерев хвойних порід.

Зустрічається в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 86.