Efibula deflectens

Phlebia deflectens Ефібула розпростерта
(Флебія розпростерта) 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фанерохетові (Phanerochaetaceae)
Рід: Ефібула (Efibula)
Повна назва: Efibula deflectens (P. Karst.) Sheng H. Wu, 1990

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Grandinia deflectens P. Karst., 1882
  • Corticium deflectens (P. Karst.) P. Karst., 1889
  • Phanerochaete deflectens (P. Karst.) Hjortstam, 1987
  • Phlebia deflectens (P. Karst.) Ryvarden, 1971
  • Corticium umbratum Bourdot & Galzin, 1928
  • Phlebia lilacea M.P. Christ., 1960

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, прирості до субстрату, восковидні, з віком твердіють та розтріскуються, спочатку блідо-жовтуваті, пізніше майже охряні, кремово-жовті, сіро-жовті, з світлим, іноді пористим краєм.

Гіменофор дрібнобородавчастий.

Спори 3-4,5 * 3-3,5 мкм, широкоовальної або обернено-яйцевидної форми.

Тканина зерниста.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на деревині бука.

Зустрічається в Карпатах.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 79

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Ефібула розпростерта (Efibula deflectens) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/phlebia-deflectens