Atheliachaete sanguinea

Phanerochaete sanguinea Ателіяхете криваво-червона
 (Фанерохете криваво-червона)
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Мерулієві (Meruliaceae)
Рід: Ателіяхете (Atheliachaete)
Повна назва: Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn & Zmitrovitch, 2011

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Thelephora sanguinea Fr., 1828
 • Corticium sanguineum (Fr.) Fr., 1838
 • Terana sanguinea (Fr.) Kuntze, 1891
 • Kneiffia sanguinea (Fr.) Bres., 1903
 • Peniophora sanguinea (Fr.) Höhn. & Litsch., 1908
 • Membranicium sanguineum (Fr.) J. Erikss., 1974
 • Grandiniella sanguinea (Fr.) Burds., 1977
 • Leptochaete sanguinea (Fr.) Zmitr. & Spirin, 2006
 • Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar, 1973
 • Auricularia aurantiaca Sowerby, 1803
 • Thelephora miniata Berk., 1873
 • Corticium calotrichum P. Karst., 1888
 • Peniophora limonia Burt, 1926
 • Corticium laetum var. tatrense Pilát, 1926

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, повстисто-плівчасті, криваво-червоні, при висиханні вицвітають, з променисто-волокнистим, білим, рожевуватим або криваво-червоним краєм, забарвлюють субстрат в криваво-червоний колір.

Гіменофор гладенький.

Спори 5-6 * 3 мкм, яйцевидної форми, іноді з однією каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на опалих гілках дерев хвойних та листяних порід, переважно на соснових.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі та в Карпатах.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 35.