Phaeolepiota aurea

Phaeolepiota aurea2 Феолепіота золотиста
 (Феолепіота золотисто-жовта, Феолепіота трав’яна, Лускатка золотиста)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Феолепіота (Phaeolepiota)
Повна назва: Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire ex Konrad & Maubl., 1927

Їстівний, 4 категорія

    Синоніми і застарілі назви

  • Agaricus aureus Matt., 1777
  • Pholiota aurea (Matt.) Sacc., 1887
  • Togaria aurea (Matt.) W.G. Sm., 1908
  • Cystoderma aureum (Matt.) Kühner & Romagn., 1953
  • Agaricus vahlii Schumach., 1803

    Опис   

Шапка діаметром 5 – 25 см, спочатку напівсферична або конусовидна, з підвернутим краєм, щільно закрита сіро-охряним частковим покривалом, пізніше випукла, випукло-розпростерта, плоско-розпростерта, з невеличким бугорком посередині, з опущеним краєм. Поверхня шапки суха, матова, спочатку бархатисто-волокниста, пізніше зерниста, золотисто-жовта, охряно-жовта, іржаво-жовта, буро-охряна, в центрі темніша, бура, з віком та при підсиханні світліша, часто з залишками загального покривала на краю.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, тонкі, злегка прирослі або майже вільні, з рівним або зазубреним краєм, спочатку білуваті, пізніше світло-жовтуваті, блідо-охряні, з віком охряно-бурі, іржаво-коричневі.

Споровий порошок охряно-жовтий або іржаво-бурий. Спори 10-13 * 4,5-5,5 мкм, еліпсовидно-веретеновидної або веретеновидної форми, з тонко-шорсткою поверхнею, світло-іржаво-жовті або іржаво-коричневі.

Ніжка висотою 6 – 10 (20) см, діаметром 1,5 – 3 (5) см, циліндрична, рідко булавовидна, рівна, з кільцем, вище кільця світло-охряно-жовтувата, нижче кільця того ж кольору, що й поверхня шапки, зерниста. Кільце лійковидне, широке, плівчасте, з зовнішньої сторони зморшкувате, охряне, покрите борошнистим нальотом, з внутрішньої сторони, гладке, шовковисте, білувате.

М’якоть товста, м’ясиста, білувата або жовтувата, на зрізі жовтіє, з м’яким смаком та кислуватим запахом.

Їстівний гриб 4 категорії.


    Середовище і розповсюдження

Росте з серпня до листопада, в листяних та хвойних лісах, на рідколіссях та на узліссях, в садах та парках, серед кущів, на попелищах, серед кропиви, на багатих органікою ґрунтах, іноді на залишках трухлої деревини, рідко.

Зустрічається на Правобережному Поліссі та в Лівобережному Лісостепу.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 355
  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 196 – 197
Phaeolepiota aurea Phaeolepiota aurea1