Peniophora pini

Peniophora pini Пеніофора соснова
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: Пеніофорові (Peniophoraceae)
Рід: Пеніофора (Peniophora)
Повна назва: Peniophora pini (Schleich.) Boidin, 1956

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora pini Schleich. ex Fr., 1815
  • Stereum pini (Schleich. ex Fr.) Fr., 1838
  • Xerocarpus pini (Schleich.) P. Karst., 1882
  • Sterellum pini (Schleich.) P. Karst., 1889
  • Thelephora abietina var. pinea Alb. & Schwein., 1805

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, іноді з вільним краєм, дрібні, округлі, іноді суміжні плодові тіла зливаються, при висиханні тверді.

Гіменофор бугорчато-бородавчастий, спочатку червонувато-бурий, пізніше фіолетово-сірий.

Спори 6-9 * 2-3 мкм, циліндричної форми, зігнуті, з заокругленими кінцівками.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на сухих гілках сосни.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 37

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Пеніофора соснова (Peniophora pini) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/peniophora-pini