Peniophora laeta

Peniophora laeta (Fr.) Donk, 1957 Пеніофора грабова
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: Пеніофорові (Peniophoraceae)
Рід: Пеніофора (Peniophora)
Повна назва: Peniophora laeta (Fr.) Donk, 1957

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Corticium hydnoideum Pers., 1795
  • Thelephora hydnoidea (Pers.) Pers., 1801
  • Radulum hydnoideum (Pers.) Fr., 1825
  • Radulum laetum Fr., 1828
  • Corticium comedens var. hydnoideum (Pers.) Quél., 1888
  • Peniophora incarnata var. hydnoides (Pers.) Bourdot & Galzin, 1912
  • Gloeopeniophora laeta (Fr.) Brinkmann, 1916
  • Gloeopeniophora laetum (Fr.) Brinkmann, 1916
  • Peniophora hydnoidea (Pers.) Donk, 1933
  • Sistotrema glossoides Pers., 1825

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, воскуваті, щільно прирослі до субстрату.

Гіменофор гладенький, бугорчатий або бородавчастий, білуватий, охряний, жовтувато-червонуватий.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на опалих сухих гілках граба.

Зустрічається в Правобережному Лісостепу та в Розтоцько-Опільських Лісах.Автор фото: В. Шульга


    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Пеніофора грабова (Peniophora laeta) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/peniophora-laeta