Oxyporus pseudoobducens

Без имени-1 Оксипор псевдоприхований
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Схізопорові (Schizoporaceae)
Рід: Оксипор (Oxyporus)
Повна назва: Oxyporus pseudoobducens (Pilát) Bondartsev, 1953

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Poria pseudoobducens Pilát ex Pilát, 1953
  • Xylodon versiporus var. pseudoobducens (Pilát) Domanski, 1964

    Опис   

Плодові тіла багаторічні, розпростерті, щільно прилягають до субстрату або злегка відгинаються, шкірясті. Край чітко не відмежований, спочатку злегка повстисто-павутинистий, білий, заокурглений, суцільний. Підстилка майже відсутня.

Гіменофор трубчастий, покриває майже все плодове тіло. Трубочки довжиною 1 – 4 мм, одношарові, білі або коричнювато-кремові, тонкостінні. Пори діаметром дрібні, 0,1 – 0,15 мм, округло-кутасті, правильної форми, з цільними краями.

Споровий порошок білий. Спори 4-4,5 мкм, округлої або майже яйцевидної форми, біля основи загострені на косину, з 1-єю каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на деревині листяних порід, переважно на буках та березах, рідко.

Дуже рідкісний вид. Зустрічається в Карпатах.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 200