Oxyporus corticola

Oxyporus сorticola Оксипор королюбивий
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Схізопорові (Schizoporaceae)
Рід: Оксипор (Oxyporus)
Повна назва: Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden, 1972

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Polyporus corticola Fr., 1821
 • Polyporus polystictus Pers., 1825
 • Polyporus reticulatus var. corticola (Fr.) P. Kumm., 1871
 • Physisporus corticola (Fr.) Gillet, 1878
 • Poria corticola (Fr.) Cooke, 1886
 • Muciporus corticola (Fr.) Juel, 1897
 • Coriolus corticola (Fr.) Pat., 1900
 • Chaetoporus corticola (Fr.) Bondartsev & Singer, 1941
 • Rigidoporus corticola (Fr.) Pouzar, 1966
 • Polyporus salviae Berk. & M.A. Curtis, 1872
 • Polyporus rostafinskii P. Karst., 1876
 • Physisporus tener Har. & P. Karst., 1890
 • Poria separans Murrill, 1920
 • Polyporus separans Murrill, 1920
 • Poria vicina Bres., 1925
 • Poria pearsonii Pilát, 1935

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, швидко зливаються утворюючи утворення великих розмірів, щільно прирослі до субстрату, спочатку м’які, губчасті, шкірясто-м’ясисті, пізніше шкірясті, білі, блідо-жовтуваті, брудно-буруваті, при висиханні іноді буріють або жовтіють. Край стерильний, тонкий, волокнистий або бахромчастий, рідше павутинистий, широкий або вузький,  іноді ледь-помітний, при висиханні папероподібний. Підстилка товщиною 0,5 – 2 мм, м’яка, біла.

Гіменофор трубчастий. Трубочки довжиною 0,5 – 3 мм, прямі або косі, в молодих плодових тіл комірчасті, того ж кольору, що й краї пор. Пори діаметром 0,25 – 1 мм, спочатку округлі, пізніше витягнуті, неправильної форми, з віком часто з війчастим краєм.

Споровий порошок білий. Спори 5-6 * 3,5-4 мкм, широкоеліповидної форми, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах та на пеньках дерев листяних, рідко хвойних порід, переважно на осиках.

Розповсюджений в Західному та Правобережному Лісостепу, в Розтоцько-Опільських Лісах, в Карпатах.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 126 – 127

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Оксипор королюбивий (Oxyporus corticola) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/oxyporus-corticola-2