Mycoacia uda

Mycoacia-uda Мукоація волога
 (Мукоація слизиста, Грибоколючка волога)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Мерулієві (Meruliaceae)
Рід: Мукоація (Mycoacia)
Повна назва: Mycoacia uda (Fr.) Donk, 1931

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

  • Hydnum udum Fr., 1821
  • Acia uda (Fr.) P. Karst., 1879
  • Odontia uda (Fr.) Bres., 1897
  • Sarcodontia uda (Fr.) Nikol., 1961
  • Phlebia uda (Fr.) Nakasone, 1997
  • Odontia griseo-olivacea Höhn., 1905
  • Odontia griseoolivacea Höhn., 1905
  • Acia griseo-olivacea (Höhn.) Bourdot & Galzin, 1928

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, діаметром 2 – 20 см, плівчасті, восковидні, міцно прирослі до субстрату, при підсиханні іноді розтріскуються, спочатку білі, білуваті, пізніше лимонно-жовті, жовто-бурі. Край борошнистий, спочатку білий або лимонно-жовтий, пізніше жовто-бурий. Підстилка тонка, воскувата, гладка, борошниста.

Гіменофор шипуватий. Шипи шиловидні, загострені, тонкі, короткі, довжиною 1 – 2 мм, іноді зрослі, жовто-бурі, на кінцях світліші, іноді безбарвні.

Споровий порошок білий. Спори 4,5-6 * 2-3 мкм, еліпсовидної форми, звужені до основи, з одного боку приплюснуті, з 1 – 2-ма каплями, безбарвні.

Тканина з сильним солодкуватим запахом. Реакція з КОН забарвлює тканину в пурпуровий колір.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на сухостійних та повалених стовбурах дерев листяних порід, переважно на дубах, буках, грабах.

Зустрічається на Правобережному, Західному та Лівобережному Поліссі, в Західному Лісостепу, в Розтоцько-Опільських Лісах, в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 80

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Мукоація волога (Mycoacia uda) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/mycoacia-uda