Metulodontia nivea

Metulodontia nivea Металодонція білосніжно-біла
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: Пеніофорові (Peniophoraceae)
Рід: Металодонція (Metulodontia)
Повна назва: Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto, 1968

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Kneiffia nivea P. Karst., 1896
  • Peniophora nivea (P. Karst.) Bourdot & Galzin, 1913
  • Hyphoderma karstenii Jülich, 1974
  • Membranicium niveum (P. Karst.) Y. Hayashi, 1974
  • Corticium sublaeve Bres., 1903
  • Peniophora sublevis (Bres.) Höhn. & Litsch., 1908

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, блідо-жовтуваті, блідо-кремові, з променисто-волокнистим краєм.

Гіменофор гладенький або бугорчатий, при висиханні не розтріскується або злегка розтріскується.

Спори 3,5-4,5 * 2,5-2,8 мкм, яйцевидної форми.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на гілках дерев листяних та хвойних порід, переважно на вільхах, рідко.

Зустрічається на Правобережному Поліссі.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 27 – 28

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Металодонція білосніжно-біла (Metulodontia nivea) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/metulodontia-nivea