Melanogaster variegatus

Melanogaster variegatus Меланогастер строкатий
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Болетальні (Boletales)
Сім’я: Меланогастерові (Melanogastraceae)
Рід: Меланогастер (Melanogaster)
Повна назва: Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. & C. Tul., 1851

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Elaphomyces muricatus f. variegatus (Vittad.) Ceruti
  • Octaviania variegata Vittad., 1831

    Опис   

Плодові тіла підземні, діаметром 3 – 6 см, неправильно-бульбовидної форми, з бугорчатою поверхнею, з темними тяжками міцелію на поверхні. Поверхня плодових тіл жовтувато-бура, червоно-бура. Запах у молодих плодових тіл гострий.

Перидій (оболонка плодового тіла) тонкий, м’ясистий, притиснуто-волокнистий, прирослий до глеби.

Глеба (спороносний шар) камерна, з дрібним камерами діаметром 0,2 – 0,3 мм, з білими або майже білими стінками камер, м’ясиста, чорна.

Спорова маса чорна. Спори 3,5-5 * 5,5-8 мкм, еліпсовидної форми, з гладкою поверхнею.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте в листяних лісах, у ґрунті.

Зустрічається на Правобережному та Лівобережному Поліссі, в Правобережному Лісостепу, в Лівобережному Злаково-Лучному Степу.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 448 – 449

Фото: https://nagrzyby.pl