Leucogyrophana mollusca

Leucogyrophana mollusca Лейкогірофана м’яка
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Болетальні (Boletales)
Сім’я: Гігрофоропсидієві (Hygrophoropsidaceae)
Рід: Лейкогірофана (Leucogyrophana)
Повна назва: Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar, 1958

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Merulius molluscus Fr., 1821
  • Xylomyzon molluscum (Fr.) Pers., 1825
  • Serpula mollusca (Fr.) P. Karst., 1889
  • Sesia mollusca (Fr.) Kuntze, 1891
  • Xylomyzon paucirugum Pers., 1825
  • Merulius laeticolor Berk. & Broome, 1878
  • Merulius aurantiacus Peck, 1885

    Опис   

Плодові тіла діаметром 3 – 10 см, розпростерті або розпростерто-відігнуті, іноді шапковидно-відігнуті, плівчасті, м’які, при висиханні ламкі, легко відділяються від субстрату. Край пухнастий, білий або жовтуватий. Підстилка біла, з віком білувата або жовтувата.

Гіменофор звивисто-сітчасто-складчастий, іноді пористий, спочатку жовто-оранжевий, жовто-кремовий, рожевувато-кремовий, рідко майже червоний, пізніше сіро-жовтий, сіро-оранжево-жовтий.

Спори 5-6,5 * 3,5-4,5 мкм, широкоеліпсовидної форми, безбарвні або злегка жовтуваті.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на гнилих повалених стовбурах та на корі дерев хвойних, рідко листяних порід.

Зустрічається на Правобережному Поліссі та на Прикарпатті.    Галерея

Leucogyrophana mollusca1 Leucogyrophana mollusca3

    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 110 – 111

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Лейкогірофана м’яка (Leucogyrophana mollusca) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/leucogyrophana-mollusca