Leucocoprinus birnbaumii

Leucocoprinus birnbaumii Білогнойовик Бірнбаума
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Білогнойовик (Leucocoprinus)
Повна назва: Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer, 1962

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Agaricus birnbaumii Corda, 1839
  • Bolbitius birnbaumii (Corda) Sacc. & Traverso, 1910
  • Agaricus luteus Bolton, An History of Fungusses, 1788
  • Agaricus flos-sulphuris Schnizl., 1851
  • Lepiota aurea Massee, 1912
  • Lepiota pseudolicmophora Rea, 1922
  • Lepiota coprinoides Beeli, 1936

    Опис   

Шапка діаметром 1 – 5 см, спочатку яйцевидна або овальна, з підвернутим краєм, пізніше конусовидно-розпростерта або дзвониковидно-розпростерта, з невеличким бугорком посередині, з прямим, радіально-рубчастим краєм. Поверхня шапки суха, з віком тріщинувата, сірчано-жовта, темніша в центрі, покрита пластівчастим, жовтим нальотом.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, тонкі, вільні, з коларіумом, з стерильним краєм, сірчано-жовті.

Споровий порошок білий або білувато-рожевуватий. Спори 7-11 * 4,5-7,5 мкм, широко-еліпсовидної або овально-еліпсовидної форми, з гладкою поверхнею, неамілоїдні, безбарвні.

Ніжка висотою 3 – 8 см, діаметром 0,2 – 0,4 см, циліндрична, злегка потовщена донизу, з невеличким бульбоподібним потовщенням біля основи, іноді зігнута, порожниста, з кільцем, сірчано-жовта, вище кільця гола, нижче кільця покрита жовтуватим пластівчастим нальотом. Кільце вузьке, сірчано-жовте.

М’якоть жовтувата, на зрізі кольору не змінює, гіркувата, без вираженого запаху.

Неїстівний, декоративний гриб.


    Середовище і розповсюдження

ропічний вид. Росте на протязі всього року,  в опалюваних теплицях, в оранжереях, в парниках, на купах компосту, на купах тирси та на купах інших рослинних залишках, на вологій деревині, в вазонах, на багатих гумусом ґрунтах, поодинці та групами, рідко.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 280
  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 273 – 274
Leucocoprinus birnbaumii1 Leucocoprinus birnbaumii2 Leucocoprinus birnbaumii3