Leucocoprinus badhamii

Leucocoprinus badhamii3 Білогнойовик Бедхема
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Білогнойовик (Leucocoprinus)
Повна назва: Leucocoprinus badhamii (Berk. & Broome) Locq., 1943

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Agaricus badhamii Berk. & Broome, 1854
  • Lepiota badhamii (Berk. & Broome) Quél., 1872
  • Lepiotophyllum badhamii (Berk. & Broome) Locq., 1942
  • Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Singer, 1951
  • Hiatula badhamii (Berk. & Broome) Bouriquet, 1970
  • Lepiota rufovelutina Velen., 1939
  • Lepiota meleagroides Huijsman, 1943
  • Lepiota rufovelutina var. sanguinescens Pilát, 1955

    Опис   

Шапка діаметром 2,5 – 10 см, спочатку напівсферична або яйцевидна, з підвернутим краєм, пізніше випукло-розпростерта, плоско-розпростерта, з низьким бугорком посередині або без нього, з тонким плоским, часто потрісканим краєм. Поверхня шапки суха, темноволокниста, потріскана, спочатку білувата, білувато-кремова, світло-коричнева, пізніше коричнева, темно-коричнево-червонувата, іноді місцями чорнувата, в центрі темніша, покрита темнішими, червонувато-коричневими, повстисто-бархатистими лусочками, іноді з залишками покривала на краях.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, тонкі, вільні, з коларіумом, спочатку білі або білувато-кремові, пізніше жовтуваті, з червонуватим краєм, в місцях дотику червоніють.

Споровий порошок білий. Спори 5,2-7,8 * 3,5-4,5 мкм, яйцевидної або широко-еліпсовидної форми, з гладкою поверхнею, з порою проростання, з однією каплею, безбарвні.

Ніжка висотою 4 – 8 см, діаметром 0,3 – 1 см, циліндрична, злегка розширена донизу, з невеличким бульбоподібним потовщенням біля основи, часто зігнута або веретеновидна, порожниста, з кільцем, тонковолокниста, суха, гладка, шовковиста, блискуча, тонкопластівчаста, білувата, коричнювата, з віком в місцях дотику набуває коричнювато-червонуватого забарвлення. Кільце просте, широке, плівчасте, перепончасте, стійке, спочатку білувате, пізніше темніє, внизу волокнисте та дрібно-лускате, іноді зникаюче, розташоване в верхній або середній частині ніжки.

М’якоть білувата, на зрізі повільно набуває червонувато-коричневого забарвлення, гіркувата на смак, без вираженого запаху.

Неїстівний гриб, споживчі властивості не досліджені.


    Середовище і розповсюдження

Росте з липня до жовтня, в лісах, в лісопосадках, в акацієвих насадженнях, в садах та парках, на ґрунті, серед трави, поодинці та групами.

Зустрічається на Правобережному Поліссі та в Лівобережному Злаково-Лучному Степу.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 276
  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 277 – 278
Leucocoprinus badhamii Leucocoprinus badhamii1 Leucocoprinus badhamii2