Lepiota tomentella

Lepiota tomentella1 Лепіота повстиста
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Лепіота (Lepiota)
Повна назва: Lepiota tomentella J.E. Lange, 1923

?

    Опис   

Шапка діаметром 1,2 – 2,3 см, спочатку напівсферична або дзвониковидна, пізніше випукло-розпростерта, з невеличким бугорком посередині, з прямим, іноді хвилястим краєм. Поверхня шапки суха, повстисто-волокниста, глиняно-коричнева, коричнева, охряно-коричнева, в центрі темніша, тонко-волокнисто-волосиста, пізніше тонко-волокнисто-луската.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, тонкі, вільні, спочатку білі, пізніше кремові або охряно-кремові.

Споровий порошок білий або білувато-кремовий. Спори 7,5-8,5 * 3-4,2 мкм, клиновидної форми, з гладкою поверхнею, безбарвні.

Ніжка висотою 2 – 5 см, діаметром 0,15 – 0,3 см, циліндрична, злегка звужена (або потовщена) та зігнута біля основи, іноді пряма, з швидко зникаючим кільцем, спочатку суцільна, пізніше порожниста, вгорі білувато-охряна, нижче охряно-коричнева, покрита коричнюватим повстистим нальотом.

М’якоть тонка, білувата, в ніжці коричнювата, з слабким солодкуватим запахом.

Споживчі властивості не досліджені.


    Середовище і розповсюдження

Росте з серпня до жовтня, в листяних, хвойних та змішаних лісах, з дубами, ясенами, соснами, на ґрунті, на лісовій підстилці, дуже рідко.

Дуже рідкісний вид. Зустрічається на Закарпатті.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 279 – 280
  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 241
Lepiota tomentella Lepiota tomentella2 Lepiota tomentella3