Lepiota rufipes

lepiota rufipes Лепіота рудонога
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Лепіота (Lepiota)
Повна назва: Lepiota rufipes Morgan, 1906

?

      Опис   

Шапка діаметром 0,7 – 3 см, спочатку напівсферична, пізніше випукло-розпростерта, з невеличким бугорком посередині або без нього. Поверхня шапки гладка або шорсткувата, гола, іноді злегка борозниста, біла, в центрі білувата або охряно-кремова.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки рідкі, широкі, вільні, з коларіумом, спочатку білі або білуваті, пізніше рожевуваті або охряно-рожевуваті.

Споровий порошок білувато-кремовий. Спори 3-4,5 * 2,5-3,2 мкм, широкоеліпсовидної або яйцевидної форми,  з гладкою поверхнею, неамілоїдні, часто з однією каплею.

Ніжка висотою 1 – 4 см, діаметром  0,1 – 0,25 см, циліндрична, рівна або зігнута біля основи, порожниста, з швидко зникаючим кільцем, вище кільця білувата, нижче кільця каштаново-пурпурова, волокниста, блискуча, біля основи з залишками міцелію. Кільце тонке, білувате, швидко зникаюче, розташоване в верхній частині ніжки.

М’якоть білувата, в ніжці рожевувато-коричнювата, на зрізі кольору не змінює, з слабким приємним запахом.

Споживчі властивості не досліджені.


    Середовище і розповсюдження

Росте з червня до жовтня, в листяних та змішаних лісах, переважно з дубами та ялинами, в садах та парках, в акацієвих насадженнях, на ґрунті або на трухлявій деревині, рідко.

Рідкісний вид. Зустрічається в Правобережному Лісостепу.


    Література

  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 255 – 257