Laxitextum bicolor

Laxitextum bicolor Лакситекстум двоколірний
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: Геріцієві (Hericiaceae)
Рід: Лакситекстум (Laxitextum)
Повна назва: Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz, 1955

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora fusca Schrad. ex J.F. Gmel., 1792
  • Thelephora bicolor Pers., 1801
  • Stereum bicolor (Pers.) Fr., 1838
  • Stereum fuscum P. Karst., 1883
  • Lloydella bicolor (Pers.) Bres., 1901
  • Lloydella fusca (P. Karst.) Bres., 1915
  • Stereum coffeatum Berk. & M.A. Curtis, 1873
  • Stereum laxum Lloyd, 1915

    Опис   

Плодові тіла однорічні, розпростерті, розпростерто-відігнуті або у вигляді бічних, черепичасто розташованих шапок діаметром до 5 см, товщиною до 1 мм, іноді радіально складчасті, м’які, губчасті, при висиханні ламкі. Верхня поверхня плодових тіл концентрично-борознисті, невиразно концентрично-зональна, світло-коричневі, умброво-коричнева, біля краю світліша, спочатку опушена, пізніше гладенька, між борозенками залишається опушеною. Край тонкий, світлий, при висиханні підігнутий.

Гіменофор гладенький, спочатку білий, пізніше кремовий, з віком коричневий, розташований на нижній поверхні плодових тіл, при висиханні розтріскується.

Спори 3-4 * 1,5-2 мкм, еліпсовидної форми, з каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на пеньках та на повалених стовбурах дерев листяних, рідко хвойних порід. Спричиняє світлу трухляво-волокнисту гниль деревини.

Зустрічається  в Карпатах.


   Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 36
  • Атлас-определитель дереворазрушающих грибов лесов Русской равнины / В.Г. Стороженко, В.И. Крутов, А.В. Руоколайнен, В.М. Коткова, М.А. Бондарцева. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014, 195 с. – с. 68 – 69