Corticium roseum

Corticium roseum Кортіцій рожевий
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Кортіціальні (Corticiales)
Сім’я: Кортіцієві (Corticiaceae)
Рід: Кортіцій (Corticium)
Повна назва: Corticium roseum Pers., 1794

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Aleurodiscus roseus (Pers.) Höhn. & Litsch., 1906
 • Athelia rosea (Pers.) Chevall., 1826
 • Corticium roseolum Massee, 1891
 • Himantia rosea (Pers.) Fr., 1821
 • Hypochnus roseus (Pers.) J. Schröt., 1888
 • Laeticorticium roseum (Pers.) Donk, 1956
 • Lyomyces roseus (Pers.) P. Karst., 1882
 • Peniophora rosea (Pers.) Massee, 1890
 • Terana rosea (Pers.) Kuntze, 1891
 • Thelephora rosea (Pers.) Pers., 1801

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, повстисто-плівчасті, прирослі до субстрату, спочатку невеликі, пізніше зливаються з суміжними в суцільну плівку діаметром до 10 см, рожевуваті, з білим волокнистим краєм, при висиханні розтріскуються.

Гіменофор гладенький, рожевий, рожевувато-жовтуватий, бурувато-рожевий, при висиханні радіально розтріскується.

Спори 6-12 * 4-8 мкм, еліпсовидної або видовжено-овальної форми, з гладенькою поверхнею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на корі дерев та на сухих гілках дерев листяних порід, переважно на березах, вербах, тополях, вільхаха, на чагарниках.

Зустрічається на Правобережному та Лівобережному Поліссі, в Розтоцько-Опільських Лісах, в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 28

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Кортіцій рожевий (Corticium roseum) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/laeticorticium-roseum-corticium-roseum