Inonotus glomeratus

Inonotus glomeratus Інонот клубочковидний
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Гіменохетові (Hymenochaetaceae)
Рід: Інонот (Inonotus)
Повна назва: Inonotus glomeratus (Peck) Murrill, 1920

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Polyporus glomeratus Peck, 1872
  • Xanthochrous glomeratus (Peck) Pat., 1900

    Опис   

Плодові тіла однорічні, розпростерті, розпростерто-відігнуті або у вигляді сидячих бічних шапок, на вертикальних та косих субстратах розпростерті з бугорчастими напливами, щільні, водянисті, при висиханні жорсткі.

Відігнуті шапки шириною 2 – 4 см, довжиною 2 – 10 см, товщиною 0,4 – 2 см, розташовані переважно черепичастими групами.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Рідкісний вид. Зустрічається на Закарпатті.    Галерея