Hypochnicium bombycinum

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss., 1958 Гіпочніціум атласний
 
Відділ:   Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас:   Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок:   Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я:   Мерулієві (Meruliaceae)
Рід:   Гіпочніціум (Hypochnicium)
Повна назва:   Hypochnicium bombycinum (Sommerf.) J. Erikss., 1958

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora bombycina Sommerf., 1826
  • Hypochnus bombycinus (Sommerf.) Fr., 1863
  • Corticium bombycinum (Sommerf.) Bres., 1897
  • Radulum bombycinum (Sommerf.) Nikol., 1961
  • Hypochnus granulatus Bonord., 1851
  • Corticium granulatum var. molle P. Karst., 1879
  • Corticium oosporum P. Karst., 1890

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, легко відділяються від субстрату, тонкі, павутинисті, спочатку мають вигляд борошнистого, білосніжно-білого нальоту, пізніше кремові, з світлим, борошнистим краєм.

Гіменофор бугорчатий, неправильно зубчастий, іноді шипуватий, при висиханні розтріскується.

Споровий порошок білий. Спори 9-13 * 6-8 мкм, яйцевидної або широкоеліпсовидної форми, з одного боку приплюснуті, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених та живих стовбурах, та на гілках дерев хвойних та листяних порід, переважно на вербах.

Зустрічається в Розтоцько-Опільських Лісах.     
     
     

    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 22, 98