Hyphodontia subalutacea

Hyphodontia subalutacea Гіфодонція сірувато-жовтувата
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: (Tubulicrinaceae)
Рід: Гіфодонція (Hyphodontia)
Повна назва: Hyphodontia subalutacea (P. Karst.) J. Erikss., 1958

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Corticium subalutaceum P. Karst., 1883
  • Terana subalutacea (P. Karst.) Kuntze, 1891
  • Kneiffia subalutacea (P. Karst.) Bres., 1903
  • Peniophora subalutacea (P. Karst.) Höhn. & Litsch., 1906
  • Tubulicrinis subalutaceus (P. Karst.) G. Cunn., 1963
  • Kneiffiella subalutacea (P. Karst.) Jülich & Stalpers, 1980
  • Grandinia subalutacea (P. Karst.) Jülich, 1982
  • Odontia alutacea subsp. intermedia Bourdot & Galzin, 1928

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, майже плівчасті, щільно прирослі до субстрату, світло-жовті, з вузьким, покритим нальотом краєм.

Гіменофор гладкий, при висиханні потрісканий.

Спори 5-8 * 2-3 мкм, зігнуто-циліндричної форми.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на гнилій деревині хвойних порід.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі та в Карпатах.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 33

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Гіфодонція сірувато-жовтувата (Hyphodontia subalutacea) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/hyphodontia-subalutacea