Lyomyces pruni

Hyphodontia pruni Ліоміцес сливовий
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Кортіціальні (Corticiales)
Сім’я: Кортіцієві (Corticiaceae)
Рід: Ліоміцес (Lyomyces)
Повна назва: Lyomyces pruni (Lasch) Riebesehl & E. Langer, 2017

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Odontia pruni Lasch, 1851
  • Odontia corrugata subsp. pruni (Lasch) Bourdot & Galzin, 1928
  • Hyphoderma pruni (Lasch) Jülich, 1974
  • Phanerochaete pruni (Lasch) S.S. Rattan, 1977
  • Grandinia pruni (Lasch) Jülich, 1982
  • Xylodon pruni (Lasch) Hjortstam & Ryvarden, 2007
  • Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek, 1973
  • Pteridomyces subsphaericosporus Boidin, Duhem & Gilles, 1989

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, інкрустують субстрат, спочатку білі, пізніше жовтуваті, в центрі жовтіші. Край білий або світло-кремовий.

Гіменофор бородавчастий або шипастий. Бородавки та шипи дуже дрібні, на вершині щітковидні.

Споровий порошок білий. Спори 5-7 * 3-4 мкм, еліпсовидної форми, приплюснуті з одного боку, до основи звужені, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах та на гілках дерев листяних порі та кущів, переважно на сливах.

Зустрічається в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 88

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Ліоміцес сливовий (Lyomyces pruni) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/hyphodontia-pruni