Xylodon nespori

Hyphodontia nespori Ксилодон Неспора
 (Гіфодонція сосочкова, Гіфодонція Неспора, Ксилодон сосочковий)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Схізопорові (Schizoporaceae)
Рід: Ксилодон (Xylodon)
Повна назва: Xylodon nespori (Bres.) Hjortstam & Ryvarden, 2009

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Odontia nespori Bres., 1920
 • Grandinia nespori (Bres.) Cejp, 1928
 • Kneiffiella nespori (Bres.) Jülich & Stalpers, 1980
 • Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortstam, 1976
 • Odontia ochracea H. Furuk., 1974
 • Odontia subalutacea H. Furuk., 1974
 • Thelephora papillosa Fr., 1828
 • Grandinia papillosa (Fr.) Fr., 1838
 • Lyomyces papillosus (Fr.) P. Karst., 1881
 • Odontia papillosa (Fr.) P. Karst., 1882
 • Kneiffia papillosa (Fr.) P. Karst., 1889
 • Hyphodontia papillosa (Fr.) J. Erikss., 1958
 • Xylodon papillosus (Fr.) Riebesehl, Yurchenko & Langer, in Riebesehl & Langer, 2017

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, м’які, плівчасті, при висиханні розтріскуються на маленькі частинки, спочатку молочно-білі, пізніше кремові, горіхові, сіро-жовті. Край нерівний, борошнистий, білуватий.

Гіменофор бородавчастий, при висиханні розтрісканий. Бородавки загострені до вершини.

Споровий порошок білий. Спори 5-8 * 2-4 мкм, еліпсовидної форми, злегка витягнуті на косину біля основи, приплюснуті з одного боку, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах та на гілках дерев хвойних та листяних порід.

Розповсюджений по всьому Поліссі, по всьому Лісостепу, в Розтоцько-Опільських Лісах, на Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 85

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Ксилодон Неспора (Xylodon nespori) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/hyphodontia-nespori