Xylodon crustosum

Hyphodontia crustosa Ксилодон кірковидний
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Схізопорові (Schizoporaceae)
Рід: Ксилодон (Xylodon)
Повна назва: Xylodon crustosum (Pers.) Chevall., 1826

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Hydnum granulosum var. albicans Pers., 1825
 • Odontia albicans (Pers.) L.W. Mill. & J.S. Boyle, 1943
 • Hyphodontia albicans (Pers.) Parmasto, 1968
 • Odontia crustosa Pers., 1800
 • Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss., 1958
 • Grandinia burtii Peck, 1900
 • Hyphoderma albicans (Pers.) Nakasone, 1990
 • Grandinia crustosa (Pers.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 528 (1838
 • Lyomyces crustosus (Pers.) P. Karst., 1881
 • Kneiffiella crustosa (Pers.) Jülich & Stalpers, 1980
 • Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin, 2006

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, прирослі до субстрату, тонкі, кірковидні, восковидні, іноді пухкі, при висиханні сильно розтріскуютья, білі, кремові, світло-жовтуваті, світло-охряні, сіро-жовті. Край гладенький, борошнистий, білий, або того ж кольору, що й поверхня плодового тіла проте світліший. 

Гіменофор гладенький, зернистий, бугорчатий або бородавчастий. Бородавки іноді загострені до вершини, того ж кольору, що й плодове тіло. 

Споровий порошок білий. Спори 5-9 * 2,5-4 мкм, еліпсовидної, майже циліндричної форми, приплюснуті або плоскі з одного боку, біля основи звужені, з однією великою каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених гнилих стовбурах, на корі та на ділянках без кори дерев листяних та хвойних порід, на гілках малини.

Розповсюджений по всьому Поліссі, по всьому Лісостепу, в Карпатах та на Прикарпатті, в Розтоцько-Опільських Лісах.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 85 – 86

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Ксилодон кірковидний (Xylodon crustosum) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/hyphodontia-crustosa