Xylodon asperus

Hyphodontia aspera Ксилодон шорсткий
 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Схізофорові (Schizoporaceae)
Рід: Ксилодон (Xylodon)
Повна назва: Xylodon asperus (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, 2009

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss., 1958
  • Grandinia aspera Fr., 1874
  • Odontia arguta subsp. aspera (Fr.) Bourdot & Galzin, 1928
  • Odontia aspera (Fr.) Jørst., 1937
  • Kneiffiella aspera (Fr.) Jülich & Stalpers, 1980
  • Xylodon asper (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, 2009
  • Odontia irregularis H. Furuk., 1974

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, перетинчасті, волокнисті, спочатку білі, пізніше жовті. Край волокнистий, білий.

Гіменофор зернистий, дрібнобородавчастий або дрібношипастий. Шипики та бородавки на вершині голі або волокнисті.

Споровий порошок білий. Спори 5-6 * 3,5-4 мкм, широкоеліпсовидної форми, з однією каплею, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте не деревині листяних, рідко хвойних порід, переважно на дубах, ліщині.

Зустрічається в Карпатах та на Прикарпатті.
     Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 88

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Ксилодон шорсткий (Xylodon asperus) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/hyphodontia-aspera