Elmerina caryae

Elmerina caryae Елмеріна карієва
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Тремелломіцети (Tremellomycetes)
Порядок: Тремеллальні (Tremellales)
Сім’я: Апорпієві (Aporpiaceae)
Рід: Елмеріна (Elmerina)
Повна назва: Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid, 1992

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Polyporus caryae Schwein., 1832
 • Poria caryae (Schwein.) Sacc., 1888
 • Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira & D.P. Rogers, 1955
 • Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden, 1991
 • Polyporus fendzleri Berk. & M.A. Curtis, 1869
 • Polyporus argillaceus Cooke, 1878
 • Poria canescens P. Karst., 1887
 • Poria pilatii Bourdot, 1932
 • Poria cordylina G. Cunn., 1947
 • Poria cordylines G. Cunn., 1947
 • Aporpium pilati (Bourdot) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, 1953

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, воскувато-шкірясті, м’ясисто-шкірясті, шкірясті, спочатку білуваті, пізніше сивувато-сіруваті, темно-сірі, шкіряно-бурі. Край волокнисто-павутинистий, пухнастий, білуватий слабо розвинений або зовсім відсутній. Підстилка тонка, павутиниста, біла, часто зовсім відсутня.

Гіменофор трубчастий. Трубочки довжиною 0,5 – 3 мм, рівні або косі, товстостінні або тонкостінні. Пори діаметром 0,15 – 0,2 (1) мм, округлі, з цільними краєм, щільністю 3 – 6 на 1 мм.

Споровий порошок білий. Спори 5-6 * 2,5-3 мкм, видовжено-еліпсовидної або яйцевидно-еліпсовидної форми, біля основи злегка загострені, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на деревині листяних та хвойних порід, переважно на грабах та ялицях.

Зустрічається в Карпатах.    Галерея

Elmerina caryae1 Elmerina caryae2 Elmerina_caryae

    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 124

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Елмеріна карієва (Elmerina caryae) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/elmerina-caryae