Cystoderma superbum

cystoderma superbum Цистодерма чудова
 (Цистодерма прекрасна)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Цистодерма (Cystoderma)
Повна назва: Cystoderma superbum Huijsman, 1956

?

      Опис   

Шапка діаметром 2 – 6 см, спочатку напівсферична або випукла, пізніше випукло-розпростерта, плоско-розпростерта, часто увігнута посередині, іноді з невеличким тупим бугорком, з підвернутим краєм. Поверхня шапки суха, повстисто-зерниста, винно-пурпурова, сірувато-пурпурова, винно-червона, лілувато-червона, часто з повстисто-волокнистими залишками покривала на краю, з віком з голим краєм.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, тонкі, прирослі, з зубчастим краєм, з присутніми проміжними пластиночками, спочатку кремові, пізніше жовтуваті.

Споровий порошок білий. Спори 3-4,5 * 2,8-3,5 мкм, еліпсовидної форми, з гладкою поверхнею, з однією каплею, безбарвні, неамілоїдні.

Ніжка висотою 3 – 7 см, діаметром 0,3 – 0,8 см, циліндрична, іноді розширена до основи, часто зігнута біля основи, спочатку суцільна, пізніше порожниста, з швидко зникаючим кільцем, того ж кольору, що й поверхня шапки, вище кільця гладка, нижче кільця повстисто-зерниста, біля основи з білим, густим, ватоподібним опушенням. Кільце вузьке, пластівчасте, ватоподібне, невиразне, швидко зникаюче, є залишком загального павутинистого покривала.

М’якоть світло-пурпурова, червонувата, під шкіркою пурпурова, в ніжці жовтувата, на зрізі кольору не змінює, без вираженого смаку та запаху.

Споживчі властивості не досліджені.


    Середовище і розповсюдження

Росте з серпня до жовтня, в хвойних та змішаних лісах, з соснами, ялинами, березами, буками, на лісовій підстилці, іноді на ґрунті або на трухлявій деревині, групами, зростками, рідко.

Дуже рідкісний вид. Зустрічається в Закарпатті.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 285
  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 207 – 209