Cystoderma amianthinum

Cystoderma amianthinum Цистодерма аміантова
(Шафранова парасолька) 
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Печерицеві (Agaricaceae)
Рід: Цистодерма (Cystoderma)
Повна назва: Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod, 1889

Умовно їстівний, 4 категорія

    Синоніми і застарілі назви

  • Agaricus amianthinus Scop., 1772
  • Agaricus granulosus var. amianthinus (Scop.) Fr., 1838
  • Lepiota granulosa var. amianthina (Scop.) P. Kumm., 1871
  • Lepiota amianthina (Scop.) P. Karst., 1879
  • Armillaria amianthina (Scop.) Kauffman, 1923

    Опис   

Шапка діаметром 2 – 5 см, спочатку напівсферична або випукла, з підвернутим краєм, пізніше випукло-розпростерта, з тупим широким бугорком посередині, з опущеним краєм. Поверхня шапки суха, рідше клейка, дрібно-борошнисто-зерниста, жовтувато-охряна, жовта, золотисто-жовта, буро-охряна, охряно-коричнева, руда, іноді оливкова або білувата, темніша в центрі, часто з пластівчасто-волокнистими залишками покривала на краю.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, тонкі, прирослі, з присутніми проміжними пластиночками, білі або білуваті, при підсиханні білувато-жовтуваті або охряно-жовті.

Споровий порошок білий. Спори 5-10 * 2,8-4,7 мкм, вузько-еліпсовидної форми, з гладкою поверхнею, безбарвні, амілоїдні.

Ніжка висотою 2,5 – 6 см, діаметром 0,2 – 0,7 см, циліндрична, рівна або злегка зігнута біля основи, іноді ексцентрична, спочатку суцільна, пізніше порожниста, з кільцем, вище кільця гола, борошниста, білувата, нижче кільця того ж кольору, що й поверхня шапки, дрібно-зерниста, біля основи з білими тяжками міцелію. Кільце жовтувато-охряне, розташоване в верхній частині ніжки.

М’якоть біла, білувата або білувато-жовтувата, на зрізі кольору не змінює, з борошнистим смаком та приємним запахом або без запаху.

Умовно їстівний гриб 4 категорії. Використовується після 2-разового відварювання по 15 хвилин (відвар злити), вареним, смаженим.


    Середовище і розповсюдження

Росте з червня до листопада, в хвойних та змішаних лісах, з соснами, ялинами, дубами, буками, на лісових галявинах, на лісовій підстилці, іноді на ґрунті, поодинці та групами.

Розповсюджений по всій території України.


   Форми

Cystoderma amianthinum f. rugosoreticulatum (F. Lorinser) A.H. Sm. & Singer, 1945 (Цистодерма зморшкувато-сітчаста), відрізняється зморшкувато-сітчастою поверхнею шапки.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 285
  • Вассер С. П. Флора грибов Украины. Агариковые грибы / отв. ред. И. А. Дудка. — К.: «Наукова думка», 1980. — с. 200 – 202
Cystoderma amianthinum1 Cystoderma amianthinum2