Cristinia helvetica

Cristinia helvetica Крістінія швейцарська
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Стефаноспорові (Stephanosporaceae)
Рід: Крістінія (Cristinia)
Повна назва: Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto, 1968

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

  • Hydnum helveticum Pers., 1825
  • Grandinia helvetica (Pers.) Fr., 1874
  • Corticium helveticum (Pers.) Höhn. & Litsch., 1908
  • Stereum helveticum (Pers.) E.H.L. Krause, 1930
  • Odontia terrestris P. Karst., 1883

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, спочатку павутинисті, пізніше плівчасті, восковидні, при висиханні крихкі, не прирослі до субстрату, білі, кремові, світло-охряні, іноді з сіруватим відтінком, з світлішим, павутинистим або радіально-волокнистим краєм.

Гіменофор дрібнобородавчастий.

Споровий порошок білий. Спори 4-6 * 3,5-4 мкм, яйцевидної або майже округлої форми, злегка кутасті, з гладенькою поверхнею, з каплею.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на опалому листі, на опалих гілках листяних та хвойних порід.

Зустрічається в Карпатах.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 79

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Крістінія швейцарська (Cristinia helvetica) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/cristinia-helvetica