Conferticium ochraceum

Conferticium ochraceum Конфертицій охряний
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: (Stereaceae)
Рід: Конфертицій (Conferticium)
Повна назва: Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb., 1980

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora ochracea Fr., 1815
  • Corticium ochraceum (Fr.) Fr., 1838
  • Peniophora ochracea (Fr.) Massee, 1889
  • Terana ochracea (Fr.) Kuntze, 1891
  • Gloeocystidium ochraceum (Fr.) Litsch., 1928
  • Gloeocystidium friesii S. Lundell, 1950
  • Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.) Donk, 1956
  • Thelephora calcea var. argillacea Fr., 1828

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, щільно прирослі до субстрату, спочатку білі, пізніше охряні, брудно-жовто-бурі, з білим, борошнистим, швидко зникаючим краєм.

Гіменофор гладенький або бугорчатий, воскуватий, при висиханні розтріскується.

Спори 5-6 * 2,8-3,5 мкм, видовжено-еліпсовидної форми, приплюснуті з одного боку.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на опалих сухих гілках берези.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 26

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Конфертицій охряний (Conferticium ochraceum) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/conferticium-ochraceum