Rugosomyces carneus

Calocybe carnea Ругосоміцес м’ясо-червоний
 (Рядовка м’ясо-червона, Калоцибе м’ясо-червона)
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Агарикальні (Agaricales)
Сім’я: Леофілові (Lyophyllaceae)
Рід: Ругосоміцес (Rugosomyces)
Повна назва: Rugosomyces carneus (Bull.) Bon, 1991

Їстівний, 4 категорія

    Синоніми і застарілі назви

  • Tricholoma carneum (Bull.) P. Kumm., 1871
  • Gyrophila carnea (Bull.) Quél., 1886
  • Lyophyllum carneum (Bull.) Kühner & Romagn., 1953
  • Calocybe carnea (Bull.) Donk, 1962

    Опис   

Шапка діаметром 1,5 – 4 см, спочатку випукла, пізніше випукло-розпростерта, плоско-розпростерта, іноді увігнуто-розпростерта, з опущеним або рівним, іноді хвилястим краєм. Поверхня шапки гола, рожева, брудно-рожева, сірувато-червонувата, темніша в центрі, коричнювато-червона або бурувато-червона.

Гіменофор пластинчастий. Пластинки густі, вузькі, прирослі або майже вільні, білі.

Споровий порошок кремовий. Спори 4-6 * 2-3,5 мкм, циліндрично-овальної форми.

Ніжка висотою 2 – 5 см, діаметром 0,3 – 1 см, циліндрична, іноді звужена до сонови, порожниста, гола, поздовжньо-моршкувата, матова, того ж кольору, що й поверхня шапки, або світліша, іноді білувата.

М’якоть біла, без вираженого запаху, або з легким борошяним запахом.

Їстівний гриб 4 категорії. Особливої цінності немає через свою рідкісність.


    Середовище і розповсюдження

Росте з червня по жовтень, в хвойних, листяних та змішаних лісах, на трав’янистих ділянках, на лугах, на пасовищах, в садах, парках, рідко. Рідкісний вид.


    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Роженко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 2. – К. : Наук. думка, 1979. – с. 163