Botryohypochnus isabellinum

Botryohypochnus-isabellinum Ботріохіпохнус ізабелловий
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Кантарелальні (Cantharellales)
Сім’я: Ботріобазидієві (Botryobasidiaceae)
Рід: Ботріохіпохнус (Botryohypochnus)
Повна назва: Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss., 1958

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Hypochnus isabellinus Fr., 1818
 • Thelephora isabellina (Fr.) Fr., 1838
 • Corticium isabellinum (Fr.) Fr., 1874
 • Lyomyces isabellinus (Fr.) P. Karst., 1882
 • Tomentella isabellina (Fr.) Höhn. & Litsch., 1906
 • Botryobasidium isabellinum (Fr.) D.P. Rogers, 1935
 • Pellicularia isabellina (Fr.) D.P. Rogers, 1943
 • Hypochnus argillaceus P. Karst., 1881
 • Zygodesmus rudis Ellis, 1882
 • Odontia tenerrima Wettst., 1888
 • Tomentella flava Bref., 1889
 • Tomentella ochraceoviridis Pat., 1893
 • Zygodesmus tenuissimus Peck, 1894
 • Botryohypochnus anomalus Hjortstam, 1983

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, павутинисто-повстисті, бугристі, світло-коричневі, коричневі, при висиханні розтріскуються.

Спори 4-5 * 3-3,5 мкм, еліпсовидної форми, з гладенькою поверхнею.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах, на пеньках, на гілках дерев хвойних та листяних порід, перевжно на буках.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі, в Розтоцько-Опільських Лісах та в Карпатах.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 22 – 23