Botryobasidium vagum

Botryobasidium vagum Ботріобазидій гроновидний
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Кантарелальні (Cantharellales)
Сім’я: Ботріобазидієві (Botryobasidiaceae)
Рід: Ботріобазидій (Botryobasidium)
Повна назва: Botryobasidium vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers, 1935

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss., 1958
  • Ceratobasidium vagum (Berk. & M.A. Curtis) Pilát, 1957
  • Corticium botryosum Bres., 1903
  • Corticium vagum Berk. & M.A. Curtis, 1873

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, перетинчасті, іноді злегка повстисті, спочатку прирослі до субстрату, з віком легко відокремлюються від субстрату, спочатку брудно-білуваті, пізніше з жовтуватим відтінком.

Спори 5-9 * 7-8 мкм, широкоовальної форми, із загостреними кінцями, гладенькі.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на корі та на деревині дерев хвойних та листяних порід.

Зустрічається на Правобережному Поліссі та в Карпатах.
    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 27